Statutter for Kompetansefondet vedtatt på

generalforsamling 26. mars 2014