top of page
Å gi en tale
Lokale nettverk

Nord:

Troms og Finnmark/Nordland, Trøndelag/Møre og Romsdal

Nettverkskontakt:  Torild Pedersen           

Øst:

Oslo/Østfold, Akershus og Buskerud/Hedmark og Oppland/Vestfold og Telemark

Nettverkskontakter:  Bendichte Oladotter Nymoen , Åse Malerød, og Elisabeth Enger     

Vest:

Hordaland og Sogn og Fjordane/Rogaland/Vest-Agder og Aust-Agder

Nettverkskontakter: Mona Løhre, Kjersti Godøy

              

      

  • LN har rett til å søke støtte til lokale arrangementer, både faglig, økonomisk og arrangementmessig fra styret. Slik støtte forutsetter kostnadsoverslag for aktiviteten og avlagt regnskap.

  • LN skal selv velge sin kontakt mot styret i NFSR. Styret gjør det det tilsvarende mot nettverket.

  • LN skal i samråd med foreningens styre sørge for lokale sosiale, faglige møter og aktiviteter som fremmer faget i henhold til foreningens vedtekter

bottom of page