Heart & Hands

BRANSJEPRISEN

STATUTTER FOR BRANSJEPRISEN

§1 UTDELING
Bransjeprisen er en utmerkelse som utdeles årlig av NFSR i forbindelse med Årskonferansen.

 

§2 KRITERIER
Prisen kan tildeles en person eller organisasjon som i det foregående år eller over tid har ytt en spesiell påvirkning eller innsats for bransjen.

 

§3 JURY

Forslag på verdig kandidat meddeles foreningens styre med skriftlig begrunnelse. Styret fungerer som utvelgelsesorgan/jury. Prisen deles ut av styrets leder under Årskonferansen.

 

§4 PRISEN
Prisen består av et diplom hvor juryens begrunnelse for tildeling fremkommer, samt et bilde (litografi, trykk eller maleri) verdi ca kr 5000,-. Beløpets størrelse kan evalueres.

 

Begrunnede forslag til kandidater sendes til: post@nfsr.no innen 31.12. hvert år.

 

© 2019 NFSR. Proudly created by Kirell Design with Wix.com