top of page
Heart & Hands

BRANSJEPRISEN

STATUTTER FOR BRANSJEPRISEN

§1 UTDELING
Bransjeprisen er en utmerkelse som utdeles annethvert år av NFSR i forbindelse med Årskonferansen. Prisen deles ut av styrets leder.

 

§2 KRITERIER
Prisen kan tildeles en person eller organisasjon som i det foregående år eller over tid har ytt en spesiell påvirkning eller innsats for bransjen.

 

§3 JURY

Forslag på verdig kandidat meddeles foreningens styre med skriftlig begrunnelse. Styret fungerer som utvelgelsesorgan/jury.

 

§4 PRISEN
Prisen består av et diplom hvor juryens begrunnelse for tildeling fremkommer, samt et bilde (litografi, trykk eller maleri) verdi ca kr 5000,-. Beløpets størrelse kan evalueres.

 

Begrunnede forslag til kandidater sendes til: post@nfsr.no innen 1.1 det året Årskonferansen arrangeres. 

 

2018 Renholdsnytt

2018 Renholdsnytt

2017

Arve Nordaas

2015

Nora Johanne Klungseth

2014

Ellen Petrine Fretheim

2013

Jørgen Sannesmoen og Nina Trogstad Nikolaisen

2012

Steinar K. Nilsen

2011

Kjell Edvard Fixdal

2010

Trond Holm Johansen

2008

Trygve Auren

2007

Ansgar Meling

2006

Jan Frandzen

2005

Frank Rytterager

2004

Birger Låche

bottom of page