NFSR er en forening som ble dannet etter en fusjon mellom NRTF og NHF 16. mars 2010. 

Foreningen har til formål å:
- høyne nivået innen faget: forvaltning, drift, service og vedlikehold. 
- øve medinnflytelse på normer, standarder, veiledninger etc. som har betydning for utviklingen av faget 
- forbedre mulighetene for utdannelse av alt personale innen faget i Norge
- ha kontakt og samarbeid med andre foreninger som er tilknyttet bransjen nasjonalt og internasjonalt
- bidra til et bedre samfunn gjennom en miljøriktig og bærekraftig utvikling av faget
- bidra til bransjens positive og konstruktive omdømme