top of page

ÆRESMEDLEMMER

STATUTTER FOR ÆRESMEDLEMSSKAP

 

§1 FORMÅL

Æresmedlemskap er Norsk Forening for Service og Renhold  høyeste utmerkelse.

 

 

§2 KRITERIER

 • Foreningens æresmedlemskap er innstiftet for å belønne:

 • Fortjenestefull innsats for å utvikle og fremme fagområdene.

 • Fortjenestefull innsats for markedsføring av NFSR på landsbasis.

 

 

§3 BESLUTNINGSMYNDIGHET

Styret i NFSR treffer beslutning om utvelgelse av æresmedlemmer.

 

 

§4 KUNNGJØRING

Æresmedlemskap kunngjøres under festmiddag i forbindelse med Generalforsamling.

 

 

§5 MERKE

Æresmedlemskap innbefatter nål.

 

 

§6 REGISTRERING

Det føres register over æresmedlemmer.

 

 

§7 OPPMERKSOMHET

Alle æresmedlemmer inviteres som foreningens gjester til festmiddag i tilknytning til Generalforsamling.

 

 

§8 VARIGHET

Æresmedlemskap gjelder for livstid og det har samme rettigheter som ordinære medlemmer.

Æresmedlemmer betaler ingen kontingent.

(Alfabetisk på etternavn)

 

 • Randi K. Andersen

 • Vidar Askelien

 • Kjell Bård Danielsen (1931-2019)

 • Petter Furulund

 • Kjersti Godøy

 • Else Liv Hagesæther

 • Anne Jensen

 • Britt Mai Kanck

 • Ansgar Meling

 • Marit Resi

 • Ellen Skorpen

 • Berit Tyldum (1943-2021)

 • Inger Johannne Ulvestad

 • Maien Winther

 
bottom of page