top of page

NOCC

Nordic Cleaning Cooperation

NOCC er et råd med deltakelse fra søsterforeningene til NFSR i både Danmark, Sverige og Finland. Formålet med rådet er å sammen fremme renholdsbransjen i Norden gjennom signaler om en fellesnordisk bransjeorganisasjon som kan støtte, hjelpe og utvikle innen bransjen.

 

Rådet består av lederne fra de representerte landene og skal sammen øke samarbeidet mellom oranisasjonene ved å 

  • utikle og utveskle erfaringer innenfor alle områder av bransjen

  • styrke bransjens status i arbeidslivet

  • medvirke til å gjøre bransjeinformasjon tilgjengelig på de nordiske språkene

  • samarbeid med andre bransjerelaterte organisasjoner 

NOCC.png

Meet The Team

bottom of page