top of page
Studentbiblioteket
ERFARINGSBASERT MASTERPROGRAM, TRONDHEIM
Eiendomsutvikling og -forvaltning

 

Dette er et deltidsstudium for deg som jobber med bygg og eiendom.

 

Målgruppe

Masterstudiet retter seg mot kandidater med erfaring fra utvikling, forvaltning eller salg av bygg og eiendommer, som ønsker å øke sin kompetanse på fagområdet. Studentene har ulik utdanningsbakgrunn, og kommer fra både større og mindre organisasjoner, med en jevn fordeling mellom offentlig og privat sektor.

​MASTERPROGRAM 2-ÅRIG
Eiendomsutvikling og -forvaltning

Om studieprogrammet
Masterstudiet i eiendomsutvikling og forvaltning er et profesjonsstudium som gir deg bred kompetanse innen utvikling og forvaltning av eiendom. Studiet tar utgangspunkt i eksisterende byområder, eiendommer, bygninger og infrastruktur. Du lærer å utvikle og forvalte det eksisterende slik at det fyller nye krav og behov.

bottom of page