ÅRSKONFERANSE 2021


Generalforsamlingen blir gjennomført digitalt.
Dokumenter tilhørende generalforsamlingen blir lagt ut her. Generalforsamlingen avsluttes 22. april. Mer informasjon sendes ut i nyhetsbrev. 
Dersom det lar seg gjøre vil det bli Jubileumsmiddag og leverandørmesse 22. april i Oslo, på Ekebergrestauranten. 
I arkiv finner du dokumenter fra tidligere generalforsamlinger. 
NFSR neg on grey kvadrat.png

  1. Godkjenning av  innkalling og dagsorden

  2. Godkjenning av årsberetning

  3. Godkjenning av regnskap

  4. Godkjenning av aktivitetsplan

  5. Innkomne saker 

  6. Fastsette kontingent

  7. Godkjenning av budsjett

  8. Valgkomiteens innstilling

  9. Revisjonserklæring

  10. Bestemme tid og sted for neste generalforsamling: 

© 2019 NFSR. Proudly created by Kirell Design with Wix.com