top of page

Som medlem kan tas opp

 • Alle som har faget som inntektskilde, enten det er på utøvende, ledende eller administrativt nivå. Dette gjelder også konsulenter, leverandører, undervisningspersonell m.v. hvis virke har relasjon til foreningens formål.
   

 • Lærlinger og trainees innen faget, og studenter ved Bachelor i Facility Management ved Høgskolen i Oslo og Akershus samt ved tilsvarende høgskoler og universiteter innen faget. 
   

 • Pensjonister får rabattert medlemspris og betaler kr. 300,- pr år. 
   

 • Husk å melde fra ved endringer i medlemskapet ditt.

VANLIG
MEDLEMSKAP
Kr. 700,- pr år

Vanlig medlemskap gir rett til å:

 • delta på generalforsamling med rett til å fremme forslag og stemme over forslag.

 • motta medlemsinformasjon

 • delta på seminar til medlemspris

 • delta på turer og sosiale sammenkomster

 • motta bransjetidskriftet Renholdsnytt 

 • kjøp av faglitteratur til rabatterte pris - i kampanjeperioder

 • søke om støtte i våre  fond

ORGANISASJONS-MEDLEMSKAP
lITEN bedrift kr. 2500,- pr år
STOR bedrift kr. 3500,- pr år

Interessemedlemskap kan søkes av alle firmaer som har tilknytning til bransjen. Firmaer må være registrert i Brønnøysund-registeret. 

 

Interessemedlemskap gir rett til:

 • å motta vanlig medlemsinformasjon

 • fortrinnsrett på messestand med firmapresentasjon/produktinformasjon

 • å delta på seminar til medlemspris

 • å delta på turer og sosiale sammenkomster

 • å motta bransjetidskriftet Renholdsnytt (ett abonnement)

 • å delta på medlemsmøter og årsmøter som observatør med talerett

 • å ha link til deres nettside fra foreningens nettside

STUDENT
MEDLEMSKAP
Kr. 200,- pr år

Studentmedlemskap gir rett til å:

 • motta medlemsinformasjon

 • å delta på seminar til kostpris

 • å delta på turer og sosiale sammenkomster til kostpris

 • motta bransjetidsskriftet Renholdsnytt

 • kjøp av faglitteratur til rabattert pris - i kampanjeperioder

PASSIV 
MEDLEM
Kr. 0,- pr år

Passivt medlemskap kan søkes i inntil to år av de som går ut i omsorgspermisjon, studiepermisjon, eller personer som av andre grunner ikke har lønnet arbeide. Som passivt medlem har man tilgang til foreningens nettsider og kan delta på arrangementer til medlemspris. Det kreves ingen kontingent for passivt medlemskap.

Utmelding kan kun skje skriftlig innen 1. desember.Tilgodehavende av medlemskontingent blir ikke tilbakebetalt.

bottom of page