top of page
Copyright NFSR IMG_9502 150dpi.jpg
NFSR er en forening som ble dannet etter en fusjon
mellom NRTF (Norsk Renholdsteknisk Forening)
og NHF (Norske Husøkonomers Forbund) 16. mars 2010. 

Foreningen har til formål å:

 

 • høyne nivået innen faget: forvaltning, drift, service og vedlikehold. 
   

 • øve medinnflytelse på normer, standarder, veiledninger etc. som har betydning for utviklingen av faget
   

 • forbedre mulighetene for utdannelse av alt personale innen faget i Norge
   

 • ha kontakt og samarbeid med andre foreninger som er tilknyttet bransjen nasjonalt og internasjonalt
   

 • bidra til et bedre samfunn gjennom en miljøriktig og bærekraftig utvikling av faget
   

 • bidra til bransjens positive og konstruktive omdømme


 

bottom of page