GDPR

Våre rutiner:

Nettsider - vi følger WIX. com sine retningslinjer.

Nyhetsbrev - vi følger Mailmojo sine retningslinjer.