top of page
Heart & Hands
STATUTTER FOR PRISEN ÅRETS SERVICEHELT

§1 UTDELING

”Årets Servicehelt” ble innstiftet i 2017 og kan deles ut av Norsk Forening for Service og Renhold (NFSR) i forbindelse med NFSR sin Årskonferanse annethvert år. Prisen overrekkes av NFSR sin styreleder. Prisen deles ut første gang i 2018.

 

§2 STIPENDET

Prisen er et stipend på kr. 5000.

 

§3 KRITERIER

Prisen kan tildeles en person som i løpet av foregående år har ytt spesiell serviceinnsats innen faget eller har utmerket seg gjennom sitt daglige arbeid ved å være spesielt serviceminded i forhold til sine kunder og/eller kollegaer og medarbeidere.

 

§4 JURY

Prismottakeren velges ut av styret i NFSR. Utvelgelsen skal skje senest 1 måned før NFSR sin Årskonferanse.

 

§5 MOTTAKERE

Prisen kan kun deles ut til en person én gang. Prisen kan ikke deles ut til personer som er medlemmer av styret i NFSR.

 

§6 ENDRINGER

Endringer av statuttene og eventuell nedleggelse av prisen kan kun besluttes av styret i NFSR.

 

Begrunnede forslag til kandidater sendes til: post@nfsr.no

Forslagene må være kommet inn senest 1.2 det året årskonferansen skal arrangeres. 

bottom of page