top of page
Heart & Hands
fargerik Bed

STATUTTER FOR SIGNE SENNARUSSFOND

§1 NAVN

Navnet på fondet er: Signe Sennaruds Fond. Opprettet av Signe Sennarud som var grunnlegger av Samsings etterfølgere.

 

§2 GRUNNKAPITAL
Grunnkapitalen er kr. 25 000.- (kronertjuefemtusen) fra Signe Sennarud og kr. 24 000.- (kronertjuefiretusen) fra Norske husøkonomers Forbund, til sammen kr. 49 000.-. Grunnkapitalen skal stå urørt.

 

§3 FORMÅL
Rentene av fondet skal anvendes til:

1. Etterutdanning av Husøkonomer
2. NFSR kan anvende pengene til seminarer, kurs og lignende for medlemmene.
3. Støtte til utarbeidelse av litteratur innen tekstil.
4. Stipend til medlemmer for å delta på kurs og utstillinger. Rapport fra medlemmer som får stipend er en betingelse.
5. Markedsføringskostnader for NFSR.

 

§4 FONDSSTYRET
Styret skal bestå av en representant fra K. Samsings Eftf., leder av NFSR og en representant oppnevnt av styret.
NFSR sitt styre foretar utdeling av midlene ved årsskiftet.

 

§5 ADMINISTRASJON OG REGNSKAP
Grunnkapitalen skal være plassert i bank og leder av NFSR administrerer og fører regnskap med fondet.

 

SIGNE SENNARUDS FOND

bottom of page