Vedtekter vedtatt på generalforsamling

19.april 2018