top of page
Digitale Fagmøter 2021

8. mars 

VELKOMMEN (Innlegg/video nr 1)
ved leder Hege Wilsbeck

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FAGTEMA (Innlegg/video nr 2)
Smitterenhold. Guri M Kvam, Fagsjef hygiene og mattrygghet i Lilleborg, oppdaterer oss på det meget aktuelle tema smitterenhold.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FAGTEMA (Innlegg/video nr 3)
Arbeidshverdagen og nye utfordringer – hva er nytt og annerledes nå? Her får vi et innblikk i hvordan pandemien har påvirket renholdsavdelingen ved Sykehuset i Vestfold HF. Ved Driftsassistent Ida Kristin Aarum og Fagansvarlig Kvalitet Mari Antonsen Røed, samt intervju med fire renholdere.

-

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

18.mars 

VELKOMMEN (Innlegg/video nr 1)
ved leder Hege Wilsbeck

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LEVERANDØR (innlegg/video nr 2)
Maske AS er Norges største og mest konkurransedyktige leverandør av forbruksartikler til næringsliv og offentlig forvaltning. Vi får høre fra Elisabeth Enger og Kjell A. Syvertsen snakker litt om nye produkter som benyttes til utførelse av desinfeksjon.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FAGTEMA (Innlegg/video nr 3)   Del 1 og Del 2
Sommeren 2019 ble det nye psykiatribygget i Tønsberg tatt i bruk, og renholderne så raskt at vi hadde en utfordring med vinylgulvet. Her var det noe som ikke stemte! I tillegg reiste deg seg et dobbelt så stort somatikkbygg bare et steinkast unna som også skulle ha det samme vinylbelegget. Hva hadde egentlig gått galt? Og hvordan skulle vi forhindre at dette også ble et problem i somatikkbygget?
Sykehuset i Vestfold deler erfaringer med feilbehandling under byggeperiode og hva som måtte til for å klargjøre vinylbelegget. Tarkett informerer om rett klargjøring og behandling av deres homogene vinyl, i tillegg til at Sykehuset i Vestfold viser i praksis hva som gjøres for et best mulig utgangspunkt før innflytting.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

22.april

VELKOMMEN (Innlegg/video nr 1) 
ved NFSR og leder Hege Wilsbeck

 

 

 

INFORMASJON FRA LEVERANDØR (innlegg/video nr 2) (Innlegg kommer, ligger nå tilgjengelig på facebook)
"Staples er et av de største selskapene i bransjen og er totalleverandøren du kan stole på.
Vi har kontorutstyr, men også mye mer enn det - blant annet et bredt utvalg av produkter og løsninger innen spise- og pauserom, renhold og hygiene. Enten du er på arbeidsplassen eller jobber hjemmefra skal vi hjelpe deg med det du trenger der du er."

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FAGTEMA 1 -  (innlegg/video nr 3)  
En liten sniktitt på Kompetansestandard for Renholdsbransjen som lanseres 16. juni 2021. Ved Marianne Grimsøen, Prosjektleder for prosjektet NHOSH Kompetansestandard for Renholdsbransjen

 

 

 

 


 

FAGTEMA 2 - (innlegg/video nr 4)

Se innslag på YouTube ved å trykke på link under. 


"Hvordan og hvorfor er livslang læring så sentralt på studietilbudet i Facility Management (FM) på Handelshøyskolen ved OsloMet? ""

Ved: Ellen Nygard, Universitetslektor, Faggruppen for organisasjon og ledelse fagansvarlig for studietilbudet innen Facility Management på Handelshøyskolen ved OsloMet. 
Og Anne Jensen, tidligere vise administrende direktør i NHO Service,- nå fornøyd pensjonist.

bottom of page