2021:

 

Digitale Fagmøter

8. mars 

VELKOMMEN (Innlegg/video nr 1)
ved leder Hege Wilsbeck

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FAGTEMA (Innlegg/video nr 2)
Smitterenhold. Guri M Kvam, Fagsjef hygiene og mattrygghet i Lilleborg, oppdaterer oss på det meget aktuelle tema smitterenhold.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FAGTEMA (Innlegg/video nr 3)
Arbeidshverdagen og nye utfordringer – hva er nytt og annerledes nå? Her får vi et innblikk i hvordan pandemien har påvirket renholdsavdelingen ved Sykehuset i Vestfold HF. Ved Driftsassistent Ida Kristin Aarum og Fagansvarlig Kvalitet Mari Antonsen Røed, samt intervju med fire renholdere.

-

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

18.mars 

VELKOMMEN (Innlegg/video nr 1)
ved leder Hege Wilsbeck

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LEVERANDØR (innlegg/video nr 2)
Maske AS er Norges største og mest konkurransedyktige leverandør av forbruksartikler til næringsliv og offentlig forvaltning. Vi får høre fra Elisabeth Enger og Kjell A. Syvertsen snakker litt om nye produkter som benyttes til utførelse av desinfeksjon.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Innlegg/video nr 3)   KOMMER
Sommeren 2019 ble det nye psykiatribygget i Tønsberg tatt i bruk, og renholderne så raskt at vi hadde en utfordring med vinylgulvet. Her var det noe som ikke stemte! I tillegg reiste deg seg et dobbelt så stort somatikkbygg bare et steinkast unna som også skulle ha det samme vinylbelegget. Hva hadde egentlig gått galt? Og hvordan skulle vi forhindre at dette også ble et problem i somatikkbygget?
Sykehuset i Vestfold deler erfaringer med feilbehandling under byggeperiode og hva som måtte til for å klargjøre vinylbelegget. Tarkett informerer om rett klargjøring og behandling av deres homogene vinyl, i tillegg til at Sykehuset i Vestfold viser i praksis hva som gjøres for et best mulig utgangspunkt før innflytting.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

22.april

© 2019 NFSR. Proudly created by Kirell Design with Wix.com