Siste nytt om Årskonferansen

Planleggingen av NFSR Årskonferanse 2022 er i full gang. Det var mye spennende i programmet for Årskonferansen 2020 som vi ikke fikk delt med dere, og vi jobber derfor med utgangspunkt i dette. Syntes du programmet for 2020 så spennende ut? Sett av tiden 19.-21.okotber allerede nå! 

Nå planlegger vi

NFSR Årskonferanse 2022

Gleder oss til å dele planene våre her!

Skroll ned

Generalforsamling 2022

Denne blir også i år arrangert digitalt da Årskonferansen er flyttet fra våren

til høsten. Alle medlemmer vil få en link på melding når det digitale årsmøtet

åpner den 20.april kl. 09.00. Det er mulig å gjennomgå og stemme over

alle sakene frem til 28.april kl. 09.00. 

Dokumenter til Generalforsamling 2022

  1. Godkjenne dagsorden og innkalling

  2. Godkjenne årsberetning 2021

  3. Godkjenne regnskap 2021

  4. Godkjenne revisjonserklæring for 2021

  5. Godkjenne aktivitetsplan 2022

  6. Innkomne saker

  7. Fastsette kontingent 

  8. Godkjenne budsjett 2022

  9. Godkjenne valgkomiteens innstilling

  10. Valg av styreverv