Styret 2015 - 2016

Leder :                     Una Stefansdottir Ugelvik    

Nestleder:               Åse Malerød                           

Sekretær:                Geir Helge Sjaaeng                 

Kasserer:                 Ranveig Hermundstad           

Medlemsregister:   Paulo Ruvina                          

Kompetanse:          Ellen Nygard                            

Informasjon:           Lisbeth Aasland                    

Priser:                      Inger Dahl                               

Andre styrer