Styret 2014 - 2015

Leder :                     Hanne Rud

Nestleder:              Åse Malerød

Sekretær:                Geir Helge Sjaaeng

Kasserer:                 Ranveig Hermundstad

Medlemsregister: Miquel Escobar

Kompetanse:         Ellen Nygard

Informasjon:          Una Stefansdottir Ugelvik

Priser:                      Inger Dahl

Andre styrer