Styret 2011 - 2012

Leder :                     Hanne Rud

Nestleder:              Tore Herseth Barlo

Sekretær:                Åse Malerød

Kasserer:                 Trine Bergh

Medlemsregister:  Karin Bergseth Lied

Kompetanse:         Miguel Escobar

NRR:                        Ranveig Hermundstad

Nettverk:                Tone Green

Andre styrer

Fra venstre: Tore Herseth Barlo,  Miguel Nibaldo Escobar, Hanne Rud, 
Trine Bergh, Åse Malerød og Ranveig Hermundstad.