FDV-KONFERANSE 2015

Color Line
Kiel
02. til 04. juni 2015

Dokumenter til generalforsamling.

  1. Valg av: møteleder, to referenter, to til å signere protokoll og to til tellekorps

  2. Godkjenning av dagsorden og innkalling

  3. Godkjenning av årsberetning

  4. Godkjenning av regnskap

  5. Godkjenning av aktivitetsplan

  6. Innkomne saker

  7. Fastsette kontigent

  8. Godkjenning av budsjett

  9. Valgkomiteens innstilling 2015

  10. Bestemme tid og sted for neste generalforsamling

Foredrag FDV-konferansen 2015

Påmelding til nyhetsbrev