Æresmedlemmer

(Alfabetisk på etternavn)

 

Randi K. Andersen

Vidar Askelien

Kjell Bård Danielsen (1931-2019)

Petter Furulund

Kjersti Godøy

Else Liv Hagesæther

Anne Jensen

Britt Mai Kanck

Ansgar Meling

Marit Resi

Ellen Skorpen

Berit Tyldum

Inger Johannne Ulvestad

Maien Winther

Statutter for Æresmedlemskap

§1 FORMÅL

Æresmedlemskap er Norsk Forening for Service og Renhold  høyeste utmerkelse.

 

§2 KRITERIER

- Foreningens æresmedlemskap er innstiftet for å belønne:

- Fortjenestefull innsats for å utvikle og fremme fagområdene.

- Fortjenestefull innsats for markedsføring av NFSR på landsbasis.

 

§3 BESLUTNINGSMYNDIGHET

Styret i NFSR treffer beslutning om utvelgelse av æresmedlemmer.

 

§4 KUNNGJØRING

Æresmedlemskap kunngjøres under festmiddag i forbindelse med Generalforsamling.

 

§5 MERKE

Æresmedlemskap innbefatter nål.

 

§6 REGISTRERING

Det føres register over æresmedlemmer.

 

§7 OPPMERKSOMHET

Alle æresmedlemmer inviteres som foreningens gjester til festmiddag i tilknytning til Generalforsamling.

 

§8 VARIGHET

Æresmedlemskap gjelder for livstid og det har samme rettigheter som ordinære medlemmer.

Æresmedlemmer betaler ingen kontingent.