Styret 2018 - 2019

 

Leder :                        Hege Wilsbeck                       leder@nfsr.no                    40010326

 

Nestleder:                 Lisbeth Aasland                     nestleder@nfsr.no           40857888

 

Sekretær:                  Stig Ronander                         sekretar@nfsr.no            400 10 066

 

Kasserer:                   Lise Lotte Kjelsberg              kasserer@nfsr.no             41853241      

 

Administrasjon:      Lisbeth Aasland                      nestleder@nfsr.no          40857888

 

Kompetanse:                                                                 post@nfsr.no

 

Priser/Fond:             Inger Dahl                                 priser@nfsr.no                   91823472
 

Medlemsregister:   Lisbeth Aasland                             

 

Sosiale medier:        Lise Lotte Kjelsberg               some@nfsr.no                  41853241

 

Styremedlem           Tommy Harsvik                                                                      99899990

 

Varamedlem:           Marit   Spicer                                                                           91849291

 

Varamedlem             Orhan   Hajdarpasic                                                             92623024  

Andre styrer