Styret 2017 - 2018

Leder :                        Hege Wilsbeck                       leder@nfsr.no                    40010326

Nestleder:                 Lisbeth Aasland                     nestleder@nfsr.no           40857888

Sekretær:                  Stig Ronander                         sekretar@nfsr.no            40010066

Kasserer:                   Lise Lotte Kjlelsberg            kasserer@nfsr.no            

Administrasjon:      Lisbeth Aasland                      nestleder@nfsr.no          40857888

Kompetanse:           Ellen Nygard                         kompetanse@nfsr.no           

Priser/Fond:             Inger Dahl                                 priser@nfsr.no                   91823472
Medlemsregister:   Lisbeth Aasland                     medlem@nfsr.no  

Sosiale medier:        Lise Lotte Kjelsberg              some@nfsr.no                  

Styremedlem           Tommy Harsvik                                                                      99899990

Varamedlem:           Marit Spicer                                                                      

Varamedlem             Orhan   Hajdarpasic                                                             92623024                    '                                        

Andre styrer