ÅRSKONFERANSE 2020


Bergen, Scandic Hotel Norge

18. - 20. mars 2020

bergen.jpg

Dokumenter til generalforsamling:

  1. Godkjenning av  innkalling og dagsorden

  2. Godkjenning av årsberetning

  3. Godkjenning av regnskap

  4. Godkjenning av aktivitetsplan

  5. Innkomne saker 

  6. Fastsette kontingent

  7. Godkjenning av budsjett

  8. Valgkomiteens innstilling

  9. Revisjonserklæring

  10. Bestemme tid og sted for neste generalforsamling: 

Foredrag Årskonferansen 2020: