Årskonferanse 2016

Scandic Park Hotell Sandefjord
 
06. til 08. april 2016

Dokumenter til generalforsamling.

  1. Valg av: møteleder, to referenter, to til å signere protokoll og to til tellekorps

  2. Godkjenning av dagsorden og innkalling

  3. Godkjenning av årsberetning

  4. Godkjenning av regnskap

  5. Godkjenning av aktivitetsplan

  6. Innkomne saker

  7. Fastsette kontigent

  8. Godkjenning av budsjett

  9. Valgkomiteens innstilling 2016

  10. Bestemme tid og sted for neste generalforsamling

Foredrag Årskonferansen 2016

Påmelding til nyhetsbrev

Presentasjon av samtlige foredragsholdere

 

Hvordan skape en god sikkerhetskultur:                        Roar Thon, ikke tilgjengelig

Relasjonsledelse                                                             Hanne Kristin Rohde

Offentlig godkjenning, "skalkesjul eller virkningsfult"   Gunnar Thorenfeldt

Hvordan rekruttere seg til suksess?                               May-Line Aga Åsheim

Motivation as an important factor of change mang.     Alenka T. Salaj

"Roboten inntar renholdsbransjen"                               Tommy Harsvik

Basale infeksjonsforebyggende rutiner er viktig            Marianne haug Pedersen

IK Mat, mathygiene. Rutiner og risikoområder               Sidsel Jane Rød Sæbøe

Service i system                                                              Rune Sigurdsen

Hverdagshandlinger                                                        Kai Gustavsen

Mindfulness i hverdagen                                                 Lisbeth Pettersen, ikke tilgjengelig