§1 UTDELING

"Årets Renholder" ble innstiftet av Norsk Renholdsteknisk Forening (NRTF) i 2003, og deles nå ut av Norsk Forening for Service og Renhold (NFSR) hvert år i tilknytning til NFSR sin Årskonferanse. Prisen overrekkes av NFSR sin styreleder.

 

§2 STIPENDET

Prisen er et reisestipend til førstkommende internasjonale renholdsmesse. Reise og opphold dekkes av NFSR.

 

§3 KRITERIER

Prisen kan tildeles en renholder eller en person med renholdsrelaterte oppgaver uten lederansvar som i løpet av foregående år eller gjennom flere år har ytt en spesiell innsats for renholdsfaget, sine kollegaer, kunden/brukere, eller på en eller annen måte har utmerket seg gjennom sitt daglige arbeid.

 

§4 JURY

Prismottakeren velges ut av styret i NFSR, på bakgrunn av begrunnede innstillinger fra kollegaer, arbeidsgivere, kunder/brukere eller fagpersoner innen renholdsbransjen. Utvelgelsen skal skje senest 1 måned før NFSR sin Årskonferanse.

 

§5 MOTTAKERE

Prisen kan kun deles ut til en person én gang. Prisen kan ikke deles ut til personer som er medlemmer av NFSR sitt styre.

 

§6 ENDRINGER

Endringer av statuttene og eventuell nedleggelse av prisen kan kun besluttes av styret i NFSR.

Begrunnede forslag til kandidater sendes til: post@nfsr.no

 

Forslagene må være kommet inn senest 31.12. hvert år.

Statutter for prisen "Årets Renholder"